FC Dames Ternat:
plezier ... progressie ... prestatie!

Belangrijke info mbt bereikbaarheid van de terreinen en parkeren

Omwille van de renovatie van het sportcentrum is er slechts een zeer beperkte parkeermogelijkheid aan de voetbalterreinen.

Daarnaast zullen we de komende maanden geconfronteerd worden met ingrijpende werken aan de Statiestraat, waardoor de gebruikelijke toegangswegen niet gebruikt kunnen worden.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste info voor onze speelsters en bezoekers tijdens fase 1 van de werken (geschatte duur 35 werkdagen - start 21/08/17):

Bereikbaarheid sportsite:

  • De fietser en voetgangers zullen steeds via de Statiestraat de sportsite kunnen bereiken.
  • via de Terlindenstraat en ’t Serclaesstraat. Het gedeelte Terlindenstraat van de ’t Serclaesstraat tot de Van Cauwelaertstraat wordt beperkt éénrichtingsverkeer in opgaande richting.
  • komende van de Brusselstraat & Markt, via de Van Cauwelaertstraat


Parkeren en parkeerverbod:
Meest aangewezen parkeerplaatsen (binnen de 400m):

  • P1 V. Cauwelaertstraat: 50 ppl. (sportsite)
  • P2 school De Brug/Sint Jozef: 42 ppl.  Kan buiten de schooluren (na 17u en voor 8u) worden gebruikt.
  • P3 Kouterweg: 8 ppl. (100m tot school en 350m tot markt)

Parkeerverbod:

  • ’T Serclaesstraat van Statiestraat tot achteringang Sport- en Pulssite.
  • Onderste gedeelte van de Van Cauwelaertstraat tijdens spitsuren.

De verkeersborden op de weg geven steeds aan waar wel en niet mag worden geparkeerd. De situatie kan wijzigen ifv. doorstroming, specifieke aanvragen, etc..