FC Dames Ternat:
plezier ... progressie ... prestatie!

Week van de vrijwilliger/ster

Van 25 februari tot 5 maart 2023 heeft de jaarlijkse week van de vrijwilliger/vrijwilligster plaats.

Thema dit jaar is " Iedereen wint met vrijwilligerswerk"

Ook bij FC Dames Ternat zijn vrijwilligers een belangrijk onderdeel van onze werking.

Ben je actief als trainer/trainster, ploegafgevaardigde, scheidsrechter,bestuurslid, lid van ouderraad of speelstersraad, kantinemedewerker, helper/ster bij onze diverse activiteiten  of andere ,dan willen we je in deze week van de vrijwilliger/ster een extra dikke dankjewel zeggen voor je gewaardeerde medewerking.

Samen met alle andere vrijwilligers maken we van FC Dames Ternat VZW een  aangename club.

Groeten 

Namens FC Dames Ternat vzw 

Luc Borremans

Voorzitter